• 1S.jpg

Informacja z otwarcia ofert

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Głogów”

 

wpłynęła 1 oferta tj. Stowarzyszenie ,,Bractwo Jana Pawła II”, ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów, która nie podlegała odrzuceniu, a wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zapytaniu ofertowym.
Jednocześnie dziękuję za złożenie oferty.

 

                            Kierownik GOPS Głogów
                                     Danuta Sadowska