• 1S.jpg

Aktualności

INFORMACJA O PROWADZONYCH NABORACH NA STANOWISKA URZĘDNICZE

1.       Nabór na stanowisko informatyka:
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.  Po przeprowadzonej analizie załączonych dokumentów – 2 osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 2.       Nabór na stanowisko głównego specjalistę ds. inwestycji:
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzonej analizie załączonych dokumentów – 2 osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 3.       Nabór na stanowisko inspektora ds. oświaty i kadr:
W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert.  Nie zakończono jeszcze analizy formalnej.  Osoby, które się zakwalifikują, zostaną poinformowane do dnia 28.12.2018 r. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.