• 1S.jpg

Zarządzenie nr 8/2019

herbgminaGlogowZarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 04.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie Gminy Głogów.
.