• 1S.jpg

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

herbgminaGlogow
Wójt Gminy Głogów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie Gminy Głogów.
Pełną treść zarządzenia Wójta Gminy jest dostępna tutaj