• 1S.jpg

Komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Borciuch Jerzy

Przewodniczący

Gruchała Zbigniew

Wiceprzewodniczący

Czyczyk Ireneusz

członek

Puchalski Zdzisław

członek

Rudowicz Robert

członek

Sowiński Paweł

członek