• 1S.jpg

Aktualności

Harmonogram Wyborczych Zebrań Wiejskich

herbgminaGlogow
Wójt Gminy Głogów Pan Bartłomiej Zimny zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie w trakcie których wybierani będą sołtysi i rady sołeckie. Harmonogram wszystkich zebrań oraz porządek obrad znajduje się w pliku poniżej.

 

W dniu 22 lutego 2019 roku wprowadzono korektę do Harmonogramu Wyborczych Zebrań Wiejskich. Zmianie ulegają zebrania w sołectwach Bytnik i Krzekotów. Poprawniony harmonogram znajduje się w pliku poniżej.

W dniu 07 marca 2019 roku wprowadzono zmianę do Harmonogramu Wyborczych Zebrań Wiejskich. Zmianie uległo zebranie w sołectwie Wilków. Poprawiony harmonogram znajduje się w pliku poniżej.