• 1S.jpg

Zarządzenie nr 11/2019

herbgminaGlogow
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej numerami ewid. 170 położonej w obrębie Serby.
.