• 1S.jpg

Aktualności

Zmiany w programie Czyste Powietrze

herbgminaGlogowWażna informacja dla osób, które chcą złożyć wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze po 1 lipca 2019 roku.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1377,wazna-informacja-dla-osob-ktore-chca-zlozyc-wnioski-w-ramach-programu-czyste-powietrze-po-1-lipca-2019-roku-.html