• 1S.jpg

Aktualności

Komunikat Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nielegalnego składowania odpadów

herbgminaGlogowWojewoda Dolnośląski informuje, iż posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia - art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992).
W ww. ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniono jako władający.
Dlatego też władający powierzchnią ziemi winni mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

Całkowita treść pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znajduje się w załączniku poniżej.
Załączniki:
Pobierz plik (Pismo Wojewody Dolnośląskiego.pdf)Pismo Wojewody Dolnośląskiego[ ]391 kB