• 1S.jpg

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Leśnej i Jarzębinowej"

Wójt Gminy Głogów informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w  zamówieniu  publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Leśnej i Jarzębinowej".
.