• 1S.jpg

Zarządzenie nr 15/2019

herbgminaGlogowZarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i wygaszenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działce o nr geod. 40/2 w Krzekotowie oraz nabycia na rzecz Gminy Głogów prawa własności budynku – pawilonu handlowego położonego na działce o nr geod. 40/2 w Krzekotowie.
.