• 1S.jpg

UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy

W związku z otrzymaniem pytań do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Głogów oraz prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów” Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi,  jednocześnie zamawiający zmienia treść SIWZ . Szczegóły w załącznikach.
.