• 1S.jpg

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

Dnia 12.04.2019 r. przedstawiciele: Gminy Polkowice, Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Żukowice, Gminy Jerzmanowa, Gminy Kotla, Gminy Przemków, Gminy Radwanice oraz Gminy Głogów złożyli swoje podpisy pod projektem pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.
Projekt dotyczy likwidacji pieców wysokoemisyjnych i zastąpienia ich ekologicznymi źródłami ciepła. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie granty można będzie przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

  1. podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej
  2. instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
  3. instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).
  4. ogrzewanie elektryczne (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja  o odpowiedniej mocy będzie mogła zostać zrealizowana w ramach projektu.

Szacowana wartość grantów wynosi 9.234.000,00 zł (przy średniej wartości grantu ok. 34.300 zł). Planowo na terenie 8 gmin ma zostać wymienionych 269 sztuk wysokoemisyjnych źródeł ciepła.