• 1S.jpg

Zarządzenie nr 27/2019

herbgminaGlogowZarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach.
.