• 1S.jpg

Aktualności

Uwaga mieszkańcy Gminy Głogów!!!

Wójt Gminy Głogów informuje, że w dniu 04 czerwca 2019 roku na terenie Gminy Głogów zostanie przeprowadzony powiatowy trening sprawdzający działanie systemów ostrzegania i alarmowania ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.
Trening ma na celu sprawdzenie działania osób funkcyjnych, systemu ostrzegania i alarmowania oraz sprawność urządzeń alarmowych, bez praktycznej realizacji przedsięwzięć ochronnych przez mieszkańców (pracowników zakładu).
Praktyczne uruchomienie urządzeń alarmowych (syren) nastąpi w dniu 04 czerwca 2019 roku:
•     około godz. 10:00OGŁOSZENIE ALARMU ;
- Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut;
•     około godz. 11:00ODWOŁANIE ALARMU ;
- Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syren w okresie trzech (3) minut.

 

Podstawa prawna:
Rodzaj sygnału alarmowego – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach – Dz. U z 2013 roku, poz. 96.
Sporządził:                                                                                            Popisał:
R. Wójtowicz                                                                                        Bartłomiej Zimny
                                                                                                              Wójt Gminy Głogów
                                                                                                             /podpis na oryginale/