• 1S.jpg

Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY!!!

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.

Apelujemy o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe (napełnianie oczek wodnych i basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw polowych, ogródków i trawników).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego poboru wody, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.