• 1S.jpg

Zarządzenie nr 52/2019

herbgminaGlogowZarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Głogów.
.