• 1S.jpg

Zarządzenie nr 54/2019

herbgminaGlogowZarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami obsługi uczestników ruchu.
.