• 1S.jpg

Aktualności

Sportowo - Wakacyjnie 2019

W dniach 11-12 lipca 2019 r. na boisku wiejskim w miejscowości Bytnik odbyło się spotkanie integracyjne pod nazwą ,,Sportowo - Wakacyjnie 2019”. Organizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Głogów, przedstawiciele Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu, a także Pani Sołtys miejscowości Bytnik. Podczas dwudniowej imprezy zapewniono szereg konkurencji sportowych, a także zabawy i atrakcje dla dzieci oraz poczęstunek. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Powiat Głogowski z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.