• 1S.jpg

Aktualności

Uwaga zmiana ogłoszenia w przetargu nieograniczonym

herbgminaGlogowDotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik” w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji Głogów” działanie 2.3 „ Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W załączeniu zmiana ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zmiana ogłoszenia.pdf)zmiana ogłoszenia.pdf[ ]453 kB