• 1S.jpg

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

herbgminaGlogowW załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na  zadanie pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”
w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji Głogów” działanie 2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki:
Pobierz plik (inf. z otw.ofert..pdf)inf. z otw.ofert..pdf[ ]443 kB