• 1S.jpg

Aktualności

XIII Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy w Głogowie, zwołaną w trybie nadzwyczajnym która odbędzie się w dniu 21.12.2015 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

·          zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów;

·          zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok;

3. Informacja Wójta o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski, interpelacje, dyskusja.
                                                                                Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                                                                                                (-) Ryszard Jankowski