• 1S.jpg

Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW Z DNIA 21 GRUDNIA 2015 R. Komisja Powołana Zarządzeniem nr 01/12/2015 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z dnia 17 grudnia 2015 r., w/w składzie:
1. Ewa Sołtysiak - Przewodniczący Komisji.
2. Ewelina Wilk – Członek Komisji
3. Magdalena Mackiewicz - Członek Komisji
Komisja w składzie powyżej wymienionym otworzyła o godz. 13.00 koperty, z ofertami,            w celu sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Komisja stwierdziła, że wpłynęły 3 oferty wymienionych poniżej kandydatów (według daty wpływu)
  1. Małgorzata       Pinkowska zam. Przedmoście – oferta wpłynęła 15.12.2015 r.
  2. Elżbieta Dąbrowska zam. Głogów – oferta wpłynęła 15.12.2015 r.
  3. Magdalena Miłoszewska zam. Głogów – oferta wpłynęła 18.12.2015 r.
Do II etapu zakwalifikowali się kandydaci, spełniający wymogi formalne:
  1. Małgorzata       Pinkowska zam. Przedmoście
  2. Elżbieta Dąbrowska zam. Głogów
II etap naboru odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 9.00, w pokoju nr 1.
                                                                      

 

Zastępca Kierownika
                                                                       Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
                                                                       w Głogowie
                                                                       Ewa Sołtysiak