• 1S.jpg

Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH Z NABORU

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pani Elżbieta Dąbrowska zamieszkała w Głogowie.
 

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie średnie oraz wymagany staż pracy, ponadto doświadczenie w pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ukończyła szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, posiada biegłą znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość programu SYGNITY z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
                                              
Zastępca Kierownika
                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                               w Głogowie