• 1S.jpg

Zarządzenie z dnia 5 stycznia 2016

Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_1_2016.pdf)zarzadzenie_1_2016.pdf[w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głogów prawa własności gruntów położonych w obrębie Grodziec Mały w granicach działek o numerach ewid.: 55, 57, 112, 494, 495, 496, 497.]82 kB