• 1S.jpg

Szkółki kolarskie

Wspólnie z gminami Grębocice i Jerzmanowa oraz Stowarzyszeniem MTB Obiszów Team Gmina Głogów uruchomiła innowacyjny w skali Dolnego Śląska program kolarskiego szkolenia dzieci i młodzieży.
Od stycznia 2013 r. w Gminie Głogów działają trzy szkółki kolarskie – jedna w Serbach, dwie w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Przedmościu. Przeszkoleni trenerzy prowadzą zajęcia dwa razy w tygodniu. W okresie zimowym są to zajęcia kondycyjne na trenażerach, zaś od maja do października dzieci będą się ścigać w cyklu wyścigów w ramach Międzyszkolnej Ligi Kolarskiej.
Oprócz treningów fizycznych, szkółki realizują program zdrowotny. Dzięki temu projektowi i zwiększaniu możliwości rozwojowych dzieci odciągane są od złych nawyków i niewłaściwych wzorów. Gmina Głogów promuje walory wypływające z uprawniania sportu oraz wskazuje zdrową drogę do osiągnięcia sukcesu. Projekt uczy bowiem dyscypliny i dążenia do samorozwoju oraz stwarza możliwości sukcesu.