• 1S.jpg

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynął 4 marca 2016 r. o godz. 12.00. Wpłynęły 3 oferty.
Komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
Po przeprowadzonej analizie wybrano 2 kandydatki, które spełniają wymagania niezbędne i dodatkowe.
Z uwagi na podobne doświadczenie zawodowe, komisja postanowiła przeprowadzić rozmowy z dwiema kandydatkami w celu dokonania wyboru lepszej kandydatury.
Rozmowy zaplanowane zostały na dzień 10 marca 2016 r..
Jednak w dniu 9 marca 2016 r. jedna z wybranych do rozmowy kandydatek wycofała swoja kandydaturę na to stanowisko. Pozostała tylko jedna kandydatka, która spełnia wymagania konkursowe.
W związku z zaistniałą sytuacją, Komisja dokonała wyboru drugiej kandydatki, z pominięciem rozmowy kwalifikacyjnej z uwagi na dotychczasowe zatrudnienie kandydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie i jej dobrą znajomość zasad pracy i specyfiki na tym stanowisku.
Podsumowując, Komisja Rekrutacyjna uznaje, że spośród kandydatów zgłoszonych do konkursu osobą, która w największym stopniu spełnia wymagania wskazane w konkursie i która może być zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, jest p. Ewa Sołtysiak.
Komisja uznaje konkurs za rozstrzygnięty.
Głogów, 10 marca 2016 r.

 

1.  Leszek Rydz      

2.  Katarzyna Szumczyk
3. Iwona Osomańska