• 1S.jpg

Aktualności

Nabór wniosków - promocja Odnowy Wsi

Informujemy, że do 1 kwietnia br. można składać wnioski na realizację „Przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi” w miejscowościach uczestniczących w programie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
Główne wytyczne projektu:
1.      Projekt musi opiewać na kwotę między 3000 a 5000 zł.
2.      Wymagany jest udział własny w projekcie – minimum 10%;
3.      Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3. ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4.      Okres realizacji projektu: od 1 września do 16 grudnia br.
5.      Projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze sołectwa formalnie zgłoszonego i uczestniczącego w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, które posiada „Sołecką strategię rozwoju” przyjętą przez zebranie wiejskie.
6.      W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na:
  • wykonanie tablic informacyjnych (umieszczonych w centrum miejscowości) opisujących tę miejscowość oraz informujących o uczestnictwie sołectwa w programie

  • wydanie materiałów promujących sołectwo

  • organizacji imprez tematycznych promujących inicjatywę Odnowy Wsi

  • organizacji warsztatów promujących uczestnictwo w Odnowie Wsi

  • realizacji zadań zagospodarowania przestrzeni publicznej

Pełny regulamin naboru, wzory dokumentów itp. można znaleźć pod adresem internetowym http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/przedsiewziecia-promujace-idee-odnowy-wsi/
W urzędzie gminy dodatkowych informacji udziela sekretarz gminy.