• 1S.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -wynik przeprowadzonego naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownika socjalnego nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.
Uzasadnienie
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 oferty. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych.
Konkurs zatem został zamknięty i nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.
                                               Kierownik
                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                               w Głogowie
                                               Ewa Sołtysiak