• 1S.jpg

Aktualności

XVIII Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 20.05.2016 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;
2.     Podjęcie uchwał w sprawie:
·       zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów;
·       zmian budżetu Gminy Głogów na 2016 rok;
·        nadania nazwy ulicy w obrębie Przedmoście;
·        nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytnik;
3.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie za rok 2015;
4.     Informacja Wójta o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym;
5.     Wnioski, interpelacje, dyskusja.
                                                Przewodniczący  Rady
                                                                                
                                                                                                                                            Sylwester Barnaś