• 1S.jpg

Obwieszczenie z dnia 18.05.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV S-450 relacji: stacja 110/6 kV Huta Głogów 2 – stacja 110/20 kV Wschowa.
Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25316051810590.pdf)SKMBT_C25316051810590.pdf[ ]557 kB