• 1S.jpg

Aktualności

Darowizna KGHM Polska Miedź S.A. na zakup wapna dla rolników

Urząd Gminy Głogów informuje, że zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyznał gminie darowiznę w wysokości 480 000 zł na zakup nawozu wapniowo-magnezowego, przeznaczonego do wapnowania gleb użytków rolnych.
W 2014 roku na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu przeprowadziła badanie gleb na terenie gminy Głogów w zakresie oznaczenia kwasowości wraz z obliczeniem zalecanych dawek czystego składnika CaO na 1 ha użytków rolnych.
Celem przeprowadzenia badań było uzyskanie wiedzy niezbędnej do zakupu i przeprowadzenia procesu wapnowania gleb.
Gmina Głogów przekaże zakupiony nawóz rolnikom po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.
Szczegółowe informacje będą przekazywane zainteresowanym na bieżąco.