• 1S.jpg

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice w gminie Głogów
Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp w cz. ob. Ruszowice.pdf)Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów [ ]404 kB