• 1S.jpg

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 01.07.2016 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Głogów.

4. Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Sylwestra Barnasia.

5. Przedstawienie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Roberta Rudowicza.

6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.

7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Sylwestra Barnasia.

2) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów Pana Roberta Rudowicza.

8. Wnioski, dyskusje, interpelacje.

9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Sylwester Barnaś