• 1S.jpg

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY GŁOGÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU I ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

Załączniki:
Pobierz plik (Diagnoza - Gmina Głogów.pdf)Diagnoza - Gmina Głogów.pdf[ ]3929 kB
Pobierz plik (Obwieszczenie.doc)Obwieszczenie.doc[ ]34 kB