• 1S.jpg

Aktualności

Darowizna KGHM Polska Miedź S.A. na zakup wapna dla rolników

  Urząd Gminy Głogów informuje, że zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyznał gminie darowiznę w wysokości 480 000 zł na zakup nawozu wapniowo-magnezowego, przeznaczonego do wapnowania gleb użytków rolnych.

 

 W 2014 roku na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A., Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu przeprowadziła badanie gleb na terenie gminy Głogów w zakresie oznaczenia kwasowości wraz z obliczeniem zalecanych dawek składnika CaO na 1 ha użytków rolnych.

Celem badań było uzyskanie wiedzy niezbędnej do zakupu i przeprowadzenia procesu wapnowania gleb.

W sierpniu br. gmina Głogów podpisała umowę na realizację w/w zadania z firmą Transport Ciężarowy Marek Rutkowski z Witkowa i rozpoczęła dostawę zakupionego nawozu rolnikom.

Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest do 30 września 2016 roku.