• 1S.jpg

Aktualności

Raport z konsultacji społecznych - Rewitalizacja

Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, oraz
Projekt Uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów

 

 

 

.