• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony - Dostawa wapna nawozowego

Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb należących do rolników Gminy Głogów w łącznej ilości 621 Mg wraz z dostawą we wskazane miejsce przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy lub sołtysa danej wsi. Zamówienie obejmuje: Dostawę nawozu wapniowo-magnezowego odmiany 05 o minimalnej zawartości składników nawozowych CaO + MgO 45% w tym MgO 15 % w ilości 621 Mg, spełniające wymagania dotyczące tlenku wapnia i składu granulometrycznego określone w załączniku Nr 6 Tab.1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz.1229).