• 1S.jpg

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW

Wójt Gminy Głogów działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Głogów w sprawie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i obejmują swoim zasięgiem sołectwa Grodziec Mały, Krzekotów, Przedmoście, Borek-Zabornia i Turów.
Konsultacje rozpoczynają się 11 października 2016r. i trwają do 11 listopada 2016 r.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby urzędu - ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów,do dnia 11 listopada
2016 r.
2. spotkania konsultacyjne z mieszkańcami –terminy spotkań konsultacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji zostanie udostępniona w dniu ogłoszenia konsultacji:
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów www.gminaglogow.pl
• w siedzibie Urzędu Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, 67-200 Głogów

Stosownie do przepisu art. 6 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji, uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.