• 1S.jpg

Aktualności

"Słowa mają moc czyli o sztuce doceniania”

  W dniu 18 listopada w Zespole Szkół w Serbach odbyły się warsztaty dla rodziców na temat na temat budowania mocnych stron dzieci zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.


Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie metody sprzyjają kształtowaniu wysokiego poczucia własnej wartości dzieci. Warsztat był również okazją do zdobycia nowych umiejętności a także wzajemnej wymiany doświadczeń.