• 1S.jpg

Zaproszenie do składania ofert- Wyłapywania i utrzymywania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głogów w 2017 r.

Zapytanie Ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług w zakresie Wyłapywania i utrzymywania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głogów w 2017 r.