• 1S.jpg

Zaproszenie do składania ofert - dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do Urzędu Gminy Głogów w 2017 r.”

Wójt Gminy Głogów Zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek  do Urzędu Gminy w Głogowie w 2017 r.

gh