W dniu 16.02.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie rozpoczęły się warsztaty w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Jest to ogólnopolski program profilaktyczny ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

            Zajęcia Szkoły realizowane są metodą warsztatową z zastosowaniem praktycznych technik, takich jak drama, autorefleksja, powrót do wspomnień z dzieciństwa, wymiana doświadczeń.
Plan zajęć obejmuje:
ñrozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
ñedukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
ñuświadomienie rodzicom, ze skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie;
ñpogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
           
            W trosce o poziom nauczania w Szkole, zarówno sam program jak i jego nauczyciele są poddawani systematycznej ewaluacji. Tylko po przejściu ewaluacji zewnętrznej realizator może zostać wpisany do bazy osób rekomendowanych do prowadzenia zajęć przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Realizatorem programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców w GOPS w Głogowie jest pedagog posiadający certyfikat ORE.
            Lista rekomendowanych realizatorów znajduje się na stronie www.ore.edu.pl .