• 1S.jpg

Referat Administracyjno-Gospodarczy

 

Aleksandra Hilarska, tel. 76 836 55 55 (sekretariat, działalność gospodarcza)

Zofia Grzegorek, tel. 76 836 55 61 (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste)

Tymoteusz Wrona, tel. 76 836 55 57 (sport, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Anna Tamecka, tel. 76 836 55 57 (biuro rady)

Małgorzata Szuwikowska, tel. 76 836 55 77 (Biuro Obsługi Interesanta)

Paulina Sobocińska, tel. 76 836 55 69 (oświata)

Urszula Łepko, tel. 76 836 55 69 (zaopatrzenie urzędu, cmentarze, place zabaw, boiska)