Grażyna Likus – nadzór i kontrola nad realizacją działań referatu, prowadzenie kalendarza Wójta, współpraca z mediami w zakresie prowadzonych spraw. tel. (76) 836-55-55
Zofia Grzegorek (zastępuje Katarzyna Klich-Kołodziejska) – ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste, tel. (76) 836-55-61
Aleksandra Hilarska – biuro obsługi interesanta, działalność gospodarcza, tel. (76) 836-55-55
Paulina Sobocińska (zastępuje Marta Strzałkowska)  – sport, organizacje pozarządowe, zaopatrzenie urzędu, zezwolenia na sprzedaż alkoholu tel. (76) 836-55-57
Anna Tamecka (zastępuje Honorata Maciejewska) – Biuro Rady Gminy, fundusz sołecki, archiwum, tel. (76) 836-55-57