• 1S.jpg

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert - "Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów 2017r."

Uprzejmie informujemy, że w treści zaproszenia do składania ofert, została wprowadzona zmiana w pkt. 4 podpunkt 2 Kryterium – ocena standardu obiektu. Ponadto w załączniku nr 3 Wykaz pokoi, została wprowadzona korekta, polegająca na możliwości stwierdzenia czy obiekt jest ogrodzony. W załączeniu podajemy obowiązujące załączniki.   

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.doc)Zaproszenie do złożenia oferty [Zaproszenie do złożenia oferty ]197 kB
Pobierz plik (02. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc)Formularz ofertowy[Formularz ofertowy]193 kB
Pobierz plik (03. Załącznik Nr 2 - Wykaz usług.doc)Wykaz usług[Wykaz usług]150 kB
Pobierz plik (04. Załącznik Nr 3  - Wykaz pokoi.doc)Wykaz pokoi[Wykaz pokoi]147 kB
Pobierz plik (05. Załącznik nr 4 wzór umowy.doc)Umowa[Umowa]201 kB