• 1S.jpg

Unieważnienie postępowania "Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Głogów w 2017r."

Uprzejmie informujemy, iż w związku z odstąpieniem firmy Tym-Bud Paweł Muszyński od podpisania umowy w dniu 15.03.2017r., która to firma złożyła najniższą ofertę w postępowaniu ofertowym dot. "Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Głogów w 2017r.", Gmina Głogów unieważnia postępowanie.