• 1S.jpg

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówien publicznych – Agnieszka Tórz, tel. (76) 836-55-62