• 1S.jpg

Sesja z dnia 09 marca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (187.pdf)187.pdf[W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Głogów na lata 2017-2019]3274 kB
Pobierz plik (188.pdf)188.pdf[W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii]9299 kB
Pobierz plik (189.pdf)189.pdf[W sprawie zmiany uchwały XXXII/178/2017 Rady Gminy Głogów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.]232 kB
Pobierz plik (190.pdf)190.pdf[W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa]4543 kB
Pobierz plik (191.pdf)191.pdf[W sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]159 kB
Pobierz plik (192.pdf)192.pdf[W sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]157 kB
Pobierz plik (193.pdf)193.pdf[W sprawie ustalenia składu komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]180 kB