• 1S.jpg

Zaproszenie do składania ofert - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2017r."

Wójt Gminy Głogów zaprasza do złożenia oferty na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2017r.”

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (06. Zapytanie ofertowe 2017.doc)Zapytanie ofertowe - azbest[Zapytanie ofertowe - azbest]175 kB
Pobierz plik (07. Umowa 2017.doc)Projekt umowy - azbest[Projekt umowy - azbest]84 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 1 Formularz ofertowy 2017.doc)Formularz ofertowy - azbest[Formularz ofertowy - azbest]43 kB
Pobierz plik (09. Zał. nr 2 Wykaz usług 2017.doc)Wykaz usług - azbest[Wykaz usług - azbest]37 kB
Pobierz plik (10. Zał nr 3 Oświadczenie 2017.doc)Oświadczenie - azbest[Oświadczenie - azbest]27 kB