• 1S.jpg

Sesja z dnia 27 marca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (194.pdf)194.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]6873 kB
Pobierz plik (195.pdf)195.pdf[W sprawie uchwalenia zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]6663 kB
Pobierz plik (196.pdf)196.pdf[W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów]516 kB
Pobierz plik (197.pdf)197.pdf[W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego]1511 kB
Pobierz plik (198.pdf)198.pdf[W sprawie przyjęcia programu opieki nas zwierzętami bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2017 roku ]1475 kB
Pobierz plik (199.pdf)199.pdf[W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Głogów i Gminą Kotla, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na trasie Głogów-Grodziec Mały – Zabiele- Ceber- Chociemyśl- Kotla- Krążkowo – Kulów]521 kB
Pobierz plik (200.pdf)200.pdf[W sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej ]165 kB
Pobierz plik (201.pdf)201.pdf[W sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]174 kB
Pobierz plik (202.pdf)202.pdf[W sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej]183 kB
Pobierz plik (203.pdf)203.pdf[W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głogów]194 kB
Pobierz plik (204.pdf)204.pdf[W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego ]613 kB